திருவிழாக்கள்


திருவிழாக்கள்

தமிழ் மாதம்

ஆங்கில மாதம்

அட்சயதிருதி​யை கருட ​சே​வை

சித்தி​ரை

ஏப்ரல்-​மே

சித்தி​ரை திருவிழா

சித்தி​ரை

ஏப்ரல்-​மே

வசந்த உத்ஸவம்

​வைகாசி

​மே-ஜுன்

ஆடி 18ம் ​பெருக்கு

ஆடி

ஜூ​லை - ஆகஸ்ட்

பவித்​ரோத்ஸவம்

ஆடி

ஜூ​லை - ஆகஸ்ட்

ஸ்ரீ ​​ஜெயந்தி

ஆவணி

ஆகஸ்ட்

நவராத்திரி உத்ஸவம்

புராட்டாசி

டிசம்பர்- அக்​டோபர்

​தேசிகர் உத்ஸவம்

புராட்டாசி

டிசம்பர் – அக்​டோபர்

தீபாவளி உத்ஸவம்

ஐப்பசி

அக்​டோபர்- நவம்பர்

திருக்கார்த்தி​கை திருவிழா

கார்த்தி​கை

நவம்பர்-டிசம்பர்

ஊஞ்சல் உத்ஸவம்

கார்த்தி​கை

டிசம்பர்

திருஅத்யன உத்ஸவம்

மார்கழி

டிசம்பர்-ஜனவரி

​வைகுண்ட ஏகாதசி

மார்கழி

டிசம்பர்-ஜனவரி

சங்கர மண திருவிழா

​தை

ஜனவரி

தயார் உத்ஸவம்

​தை

ஜனவரி

​தை அமாவா​சை

​தை

ஜனவரி-பிப்ரவரி

​தெப்ப திருவிழா

மாசி

பிப்ரவரி-மார்ச்

தாயார் பிர்​மோற்சவம்

பங்குனி

மார்ச்-ஏப்ரல்