பூஜை

பூஜை டிக்கெட் கோவிலில் முன்கூட்டியே ஒரு நாள் முன்பதிவு செய்யலாம். இந்த பூஜை டிக்கெட்டுகளுக்கு ஆன்லைன் புக்கிங் கிடையாது. ஒரு குடும்பத்திற்கு பூஜை செய்யப்படும். எந்தவொரு கெளரவமான அலங்காரமும் அனுமதிக்கப்படும். கேது பியார்ச்சியை 1 ஆண்டு 6 மாததிற்க்கு ஒருமுறை கொண்டாடபடுகிறது, இது நட்சத்திர மாற்றத்தை குறிக்கும் வகையில் கொண்டாடப்படுகிறது.


வ.எண் பூஜை பெயர் நேரம்
1. தி௫வனந்தாள் 08.00 a.m
2. கால சாந்தி 09.00 a.m
3. உச்சி காலம் 12.30 p.m
4. நிதியனு சந்தானம் 06.00 p.m
5. 2 nd பூஜா 07.30 p.m
6. அர்த ஜாம் 09.00 p.m


உஷாத் காலம்

பிரபலமான இந்து மதத்தில் சிவன், பிரம்மனின் அழிவுகரமான அம்சமாகவும், 'அழிப்பான்' என்ற தலைப்பிலும் அடிக்கடி குறிப்பிடப்படுகிறார். சிவன், மற்ற தெய்வங்களைக் கொண்டிருக்கும் பல குழுக்கள் மற்றும் பிரிவுகளால் உயர்ந்தவையாக இருப்பதோடு அவரைப் பற்றிய வேறுபட்ட தலைப்புகள் அவருக்குக் கற்பிக்கின்றன.

கால சாந்தி

ஒவ்வொரு சேவை அபிஷேகம், உணவு மற்றும் ஆலங்காரம் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. பேங்காக் (தாய்லாந்து) எமரால்டு புத்தரின் கோவிலில், புத்தரின் உடைகள் சூடான, குளிர்ந்த மற்றும் ஈரமான பருவங்களை வைத்து ஒரு வருடத்திற்கு மூன்று முறை மாறிவிட்டன. ஒரு நாள் பல முறை மாறி வருவதால் எண்ணிக்ைக வைத்துக் கொள்வது கடினம்.

உச்சி காலம்

இந்து மதபள்ளி படி பூஜை வேறுபடுகிறது. பூஜை மண்டலம், சந்தர்ப்பம், தெய்வம் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து மாறுபடும். முறையான நைகாமா விழாக்களில், அக்னி தெய்வம், ஒரு விக்கிரகம் அல்லது உருவம் இன்றி ஒரு நெருப்புத் தீண்டப்படலாம். மாறாக, ஆகாமா விழாக்களில், ஒரு சிலை அல்லது தெய்வத்தின் உருவம் உள்ளது.

சாய ரட்சாய்

பக்தர்களின் வேண்டுகோளை குறிப்பிட்டு, குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கட்டணங்கள் செலுத்துவதன் பேரில் இந்த அலங்காரங்களும் செய்யப்படுகின்றன. 5.40 மணியளவில் மாலையில் ராஜ அலங்காரங்கள் முடிந்தபிறகு அபிஷேகத்திற்கு அனுமதி இல்லை.